วันที่ 16  เมษายน พ.ศ. 2557 หน้าแรก หนังสือ/คำสั่ง คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา  
   
 

รายละเอียดข่าว
 
กระดานข่าว
     แจ้งข่าว
     ข่าววันนี้
     ข่าวทั้งหมด
 
 
ออกจากระบบ
  : จังหวัดสกลนคร ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
 
               04/10/2555 : เวลา 01:12:28    @ ศพส.จ.สกลนคร
 
 
  จังหวัดสกลนคร ร่วมกับอำเภอเมือง ถอดบทเรียนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนกกยาง    
       
   
 
 
   
สำนักยุทธศาสตร์ (สำนักงานโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน)
สำนักงาน ป.ป.ส. เลขที่ 5 ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรสาร/แฟกซ์ 02-245-9881